Support
smileofficefurniture
092-254-1979
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ออมเงิน ออมทอง

smileoffice99@gmail.com | 22-12-2558 | เปิดดู 5489 | ความคิดเห็น 0

หนึ่งในไม้มงคลที่ได้รับความนิยมปลูกบนโต๊ะทำงาน...ออมเงิน ออมทอง

ออมเงินและออมทอง จะเป็นไม้เลื้อยซึ่งมีลักษณะลำต้นเป็นเถา โดยใช้รากในการยึดเกาะกับ ไม้หลักที่เป็นต้นอื่น อย่างกล้วยไม้หรือพลูด่าง เป็นไม้ยืนต้น รากนั้นจะแตกออกอีกตามข้อที่มีลำต้นเกิดขึ้นใหม่ที่แตกออกมาจากลำต้นเดิม และจะแตกออกไปเรื่อย ๆ ลักษณะของใบจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ก้านใบจะสูงประมาณ 10-15 ซ.ม. ลำต้นเป็นสีเขียว ใบกลมมนโคนใบเว้าลึก ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นหูใบทั้งสองข้าง ส่วนด้านปลายใบนั้นจะมีลักษณะเรียวแหลม ผิวใบตรงกลางนั้นจะเป็นสีขาว เรียกว่าออมเงิน ส่วนถ้ากลางใบเป็นสีเหลืองก็จะเรียกว่าออมทอง แล้วก็จะมีสีเขียวล้อมรอบใบ 

คนไทยสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่า ถ้าปลูกต้นออมเงิน ออมทองเอาไว้ในบ้าน ก็จะทำให้มีเงินมีทองอยู่เป็นจำนวนมาก หรือหมายถึงว่าสามารถเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้เป็นจำนวนมากนั่นเอง

ต้นออมเงินและออมทองนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายไม้ประดับทั่วไปครับ แต่จะต้องสอบถามข้อมูลในเรื่องของการดูแลว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับต้นที่เราจะซื้อมา ทั้งการรดน้ำ การใส่ปุ๋ย และลักษณะสภาพแวดล้อมที่เขาต้องการครับ

ความคิดเห็น

วันที่: 22-05-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0